ПРЕСС-РЕЛИЗ 2019-жылдын 26-июнунда Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо боюнча борбор (мындан ары — МКЮЖ КБ) Координациялык кеңеш менен биргеликте МКЮЖ КБ, Кыргыз Республикасынын коммерциялык эмес уюмдарынын, Кыргыз Республикасынын ЖОЖдорунун юридикалык клиникаларынын жана башка уюмдардын жана жеке адамдардын ортосундагы 2018-жылдын 12-июнундагы Макулдашуунун (мындан ары – 2018-жылдын 12-июнундагы Макулдашуу) алкагында улуттук жана региондук деңгээлдерде, Юристтердин күнүнө арналган калкка консультациялык укуктук жардам көрсөтүүнү өткөрөт.

ПРЕСС-РЕЛИЗ 2019-жылдын 26-июнунда Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо боюнча борбор (мындан ары — МКЮЖ КБ) Координациялык кеңеш менен биргеликте МКЮЖ КБ, Кыргыз Республикасынын коммерциялык эмес уюмдарынын, Кыргыз Республикасынын ЖОЖдорунун юридикалык клиникаларынын жана башка уюмдардын жана жеке адамдардын ортосундагы 2018-жылдын 12-июнундагы Макулдашуунун (мындан ары – 2018-жылдын 12-июнундагы Макулдашуу) алкагында улуттук жана региондук деңгээлдерде, Юристтердин күнүнө арналган калкка консультациялык укуктук жардам көрсөтүүнү өткөрөт.

ПРЕСС-РЕЛИЗ 2019-жылдын 26-июнунда Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо боюнча борбор (мындан ары — МКЮЖ КБ)  Координациялык кеңеш менен биргеликте МКЮЖ КБ, Кыргыз Республикасынын коммерциялык эмес уюмдарынын,  Кыргыз Республикасынын ЖОЖдорунун юридикалык клиникаларынын жана башка уюмдардын жана жеке адамдардын ортосундагы 2018-жылдын 12-июнундагы Макулдашуунун (мындан ары – 2018-жылдын 12-июнундагы Макулдашуу) алкагында улуттук жана региондук деңгээлдерде, Юристтердин күнүнө арналган калкка консультациялык укуктук жардам көрсөтүүнү өткөрөт. Акция Кыргыз Республикасынын “Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө” Мыйзамын натыйжалуу аткаруу, өзүнүн укуктарын сактоо мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү үчүн коомчулуктун маалымдуулугун жогорулатуу максатында укуктук тартипке жеткиликтүүлүктү жакшыртуу, жарандардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоону камсыз кылуу үчүн жүргүзүлөт. Акцияга Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо боюнча борбордун, Акысыз юридикалык жардам көрсөтүү боюнча борборлордун кызматкерлери, мамлекеттик нотариустар, адвокаттар, мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, коммерциялык эмес уюмдардын жана ЖОЖдордун юридикалык клиникаларынын өкүлдөрү катышат. Акциянын алкагында төмөнкү даректер боюнча калкка акысыз консультациялык-укуктук жардам көрсөтүлөт: Бишкек шаары (саат 11-00 дөн 20-00 гө чейин) Азия Молл, Ч. Айтматов атындагы проспект № 3; Дордой Плаза, Ибраимов атындагы көч., №115; Аю гранд, (АЮ Спорт ЖЧК), Ч. Валиханов атындагы көч., №2 ст. 8.   Чүй облусу (саат 10-00 дөн 20-00 гө чейин) Кара-Балта шаары, Рабочая  көч., 8; Кара-Балта шаары, Т. Кожомбердиев атындагы көч., 102 (Акысыз юридикалык жардам көрсөтүү борбору — АЮКБ); Токмок шаары, Горький көчө, 84 а (АЮКБ), «Булак» базары. Ош облусу (саат 10-00 дөн 20-00 гө чейин) «Корона» соода борбору, Ош шаары, Навои атындагы көч. (саат 10-00 дөн 15-00 гө чейин); Алай районунун АЮКБ, Гүлчө айылы, Нарматов атындагы көч., номерсиз; Ноокат районунун АЮКБ, Ноокат шаары, А. Лутфуллаев атындагы көч., номерсиз.   Нарын облусу (саат 10-00 дөн 18-00 гө чейин) Нарын облусунун Юстиция башкармалыгы, Нарын шаары, Мамбеталу уулу Таранчы атындагы көч., 18; Нарын шаарынын борбордук аянты. Талас облусу (саат 10-00 дөн 20-00 гө чейин) Талас шаарынын борбордук аянты.   Ысык-Көл облусу (саат 10-00 дөн 20-00 гө чейин) Ысык-Көл облусунун Юстиция башкармалыгы, Каракол шаары, Тыныстанов атындагы көч., 21; Каракол шаары, Токтогул/Алыбаков атындагы көч., “Каракол” соода үйү, (саат 10-00 дөн 16-00 гө чейин); Мамлекеттик нотариалдык кенселер. Жалал-Абад облусу (саат 10-00 дөн 20-00 гө чейин) Жалал-Абад облусунун Юстиция […]

ПРЕСС-РЕЛИЗ — 26 июня 2019 года Центр по координации гарантированной государством юридической помощи при Министерстве юстиции Кыргызской Республики (далее – ЦК ГГЮП) совместно с Координационным Советом в рамках Соглашения между ЦК ГГЮП, некоммерческими организациями Кыргызской Республики, юридическими клиниками ВУЗов Кыргызской Республики и другими организациями и лицами от 12 июня 2018 года (далее – Соглашение от 12 июня 2018 года) проводит консультационную правовую помощь населению на национальном и региональным уровнях, приуроченную ко Дню юриста.

ПРЕСС-РЕЛИЗ 26 июня 2019 года Центр по координации гарантированной государством юридической помощи при Министерстве юстиции Кыргызской Республики (далее – ЦК ГГЮП) совместно с Координационным Советом в рамках Соглашения  между  ЦК ГГЮП, некоммерческими  организациями Кыргызской Республики, юридическими клиниками  ВУЗов Кыргызской Республики и другими организациями и лицами от 12 июня 2018 года (далее – Соглашение от 12 июня 2018 года) проводит консультационную правовую  помощь населению на национальном и региональным уровнях, приуроченную ко Дню юриста. Акция  проводится в целях улучшения доступа к правосудию, обеспечения защиты прав и законных интересов граждан с целью эффективного исполнения Закона Кыргызской Республики «О гарантированной государством юридической помощи», повышения осведомленности общественности для расширения возможностей отстаивать свои права. В акции примут участие сотрудники Министерства юстиции Кыргызской Республики,  Центра  по координации гарантированной государством юридической помощи при Министерстве юстиции Кыргызской Республики, Центров по оказанию бесплатной юридической помощи,   государственные нотариусы, адвокаты,  представители государственных органов, органов местного самоуправления, некоммерческих организаций и юридических клиник ВУЗов. В рамках акции будет оказана бесплатная консультационно-правовая  помощь населению по следующим адресам: г. Бишкек (с 11-00 ч. до 20-00 часов) Азия Молл, пр. им. Ч. Айтматова 3 Дордой Плаза, ул. Ибраимова , 115 Аю гранд, (ОсОО АЮ Спорт), ул. Ч. Валиханова, 2 ст8 Чуйская область (с 10-00 ч. до 20-00 часов) г. Кара-Балта, ул. Рабочая 8 г. Кара-Балта, ул. Т. Кожомбердиева 102 (ЦБЮП) г. Токмок, ул. М. Горького (Центральный рынок «Булак», главный вход) Ош область (с 10-00 ч. до 20-00 часов) Торговый центр «Корона», г. Ош, ул. Навои (с 10-00 ч. до 15-00 часов) ЦБЮП Алайского района, с. Гулчо, ул. Нарматова б/н ЦБЮП Ноокатского района, г. Ноокат, ул. А. Лутфуллаева б/н Нарынская область (с 10-00 ч. до 18-00 часов) 1.Управление юстиции Нарынской области, г. Нарын, ул. Мамбеталу уулу Таранчы 18 Центральная площадь г. Нарын Талаская область (с 10-00 ч. до 20-00 часов) 1.Центральная площадь г. Талас Иссык-Кульская область (с 10-00 ч. до 20-00 часов) Управление юстиции Иссык-Кульской области г. Каракол, ул. Тыныстанова 21 Торговый дом «Каракол, г. Каракол, ул. Токтогула/Алыбакова (с 10-00 ч. до 16-00 часов) Государственные нотариальные конторы Жалал-Абадская область (с 10-00 ч. до 20-00 часов) Управление юстиции Жалал-Абадской области, г. Жалал-Абад, ул. Кыргыз Республикасы 139-а ЦБЮП г. Базар-Коргон, […]

ОЮЛ «Ассоциация АнтиСПИД» на постоянной основе набирает аутрич-и соц-работников на волонтерский основе.

Дорогие Друзья ОЮЛ  «Ассоциация АнтиСПИД» на постоянной основе набирает аутрич-и соц-работников на волонтерский основе. Наиболее подходящие кандидаты, показавшие свою приверженность к работе и к обучению будут контрактованы на штатные позиции по мере комплектации»